Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


DETALJNI PLANOVI

 

1. DPU CENTAR SV. KAJO  (Službeni vjesnik Grada Solina broj 5/99, 6/99, 11/06)

2. DPU CENTAR NINČEVIĆI  (Službeni vjesnik Grada Solina broj 3/99, 6/99, 1/01)

3. DPU POD TOPINOM KUĆOM
(Službeni vjesnik Grada Solina broj 6/99)

4. DPU ČEPRLJINAC
(Službeni vjesnik Grada Solina broj 4/04, 10/07)

5. DPU CENTAR IV
(Službeni vjesnik Grada Solina broj 1/04)

6. DPU CENTAR 2 
(Službeni vjesnik Grada Solina broj 6/01, 6/02, 10/09, 1/11)

7. DPU MORĐlN I  (Službeni vjesnik Grada Solina broj 6/06, 4/07)

8. DPU BILANKUŠA (Službeni vjesnik Grada Solina broj 3/02, 4/09)

9. DPU ARAPOVAC -1. FAZA
(Službeni vjesnik Grada Solina broj 2/03)

10. DPU ZELENI KUK - SJEVER 
(Službeni vjesnik Grada Solina broj 7/04, 10/04, 11/06, 1/10, 10/11, 5/12)

11. DPU JAPIRKO I
(Službeni vjesnik Grada Solina broj 2/02)

12. DPU PRIKO VODE  (Službeni vjesnik Grada Solina broj 5/99, 6/99, 2/02) - IZVAN SNAGE

13. DPU JAPIRKO
(Službeni vjesnik Grada Solina broj 6/05)

14. DPU JAPIRKO II
(Službeni vjesnik Grada Solina broj 3/05)

15. DPU KARABAŠ III  (Službeni vjesnik Grada Solina broj 3/02, 4/09)

16. DPU KARABAŠ II
(Službeni vjesnik Grada Solina broj 2/04)

17. DPU KARABAŠ  (Službeni vjesnik Grada Solina broj 2/99, 6/99, 2/01)

18. DPU DOLAC U MRAVINCIMA
(Službeni vjesnik Grada Solina broj 3/00)

19. DPU KOD GROBLJA U MRAVINCIMA (Službeni vjesnik Grada Solina broj 3/00, 6/07, 6/10)

20. DPU DRAŽICA
(Službeni vjesnik Grada Solina broj 9/02)

21. DPU ISPOD GAŠPINI 1 (Službeni vjesnik Grada Solina broj 9/06, 11/06, 2/10)

22. DPU ISPOD GAŠPINI 2  (Službeni vjesnik Grada Solina broj 9/09)

23. DPU ZONA UZ JADRO 1
(Službeni vjesnik Grada Solina broj 1/07, 8/10)

24. DPU ARAPOV AC I
(Službeni vjesnik Grada Solina broj 8/09)

25. DPU BAŠINI JUG
(Službeni vjesnik Grada Solina broj 4/07)

26. DPU ZGON
(Službeni vjesnik Grada Solina broj 8/06,3/11)

27. DPU ŠKOLA - NINČEVIĆI
(Službeni vjesnik Grada Solina broj 5/08, 4/09)

28. DPU KULA
(Službeni vjesnik Grada Solina broj 4/09)

29. DPU CENTAR III
(Službeni vjesnik Grada Solina  broj 7/11)

30. DPU VRANJIC-KOSICA
(Službeni vjesnik Grada Solina broj 11/11)

31. DPU RIBNJAK

 

 

Pročitano 44336 puta
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr