Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


EU projekti

 

STAZA GOSPI SINJSKOJ (2013.-2015.)

staza gospi sinjskojProjekt Staza Gospi Sinjskoj - The Our Lady of Sinj Route, provodio se kroz IPA program prekogranične suradnje s Bosnom i Hercegovinom 2007.-2013. Ukupna vrijednost projekta je 4.241.035,98 kuna (558.031,05 EUR), od čega se 54% proračuna projekta, odnosno 2.302.527,54 kn (302.964,15 EUR) odnosi na aktivnosti partnera u Republici Hrvatskoj, a 46% proračuna projekta, odnosno 1.938.508,44 kn (255.066,90 EUR) na aktivnosti partnera u Bosni i Hercegovini. Udio EU sredstava u ukupnoj vrijednosti projekta je 83%, dok 17% sufinanciraju partneri na projektu. Status: završen.

Riječ je o povezivanju hodočasničkih mjesta Solina, Sinja i Rame, njihovih svetišta, prirodnih i kulturnih bogatstava. Staza Gospi Sinjskoj je duga oko 183 kilometra, gotovo podjednako s obje strane granice. Obilježavaju je 21 točke stajališta, a hodočašće njome može trajati od tri do četiri dana.

Partneri i suradnici na projektu su Grad Solin, Turistička zajednica grada Solina, Grad Sinj, Franjevački samostan Gospe Sinjske, Turistička zajednica Grada Sinja, Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Split, Hrvatske šume, Općina Livno, Općina Tomislavgrad, Općina Prozor-Rama, TZ Hercegbosanska županije, PD Kamešnica-Livno, PD Sveti Jure Solin, Franjevački samostan Rama-Šćit.

Opći cilj projekta Staza Gospi Sinjskoj je unapređenje zajedničke turističke ponude na temelju zajedničkog kulturnog identiteta pograničnog područja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kako bi se poboljšala konkurentnost lokalnog turističkog gospodarstva. Kroz projekt je uređena jednostavna infrastruktura i signalizacija na cesti, izrađeni su vodiči i video projekta.

Turistički vodič - Staza Gospi Sinjskoj

 

 CONNECTING SEPARATED (2015.-2017.)

 
logo logo hr bih final eu logo eng

Projekt je trajao 24 mjeseca i provodio se kroz 3. poziv za dostavu projektnih prijedloga IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007.-2013. Ukupne je vrijednosti 455.737,53 EUR, od čega 83,33% iznosi financiranje EU. Nositelji projekta su Grad Solin i Općina Ljubuški, a partneri su Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije i Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke - HERAG. Status: završen.

Projekt Connecting Separated (Povezivanje razdvojenog) polazi od rimske ceste koja je spajala Salonu (Solin) i Bigeste (Ljubuški), te završavala u Naroni (Vid kod Metkovića). Sam naziv označava mapiranje i povezivanje razasute kulturne i prirodne baštine, gradova i ljudi u koherentan narativ tematske rute, koja ima ulogu materijalne i simboličke poveznice Solina i Ljubuškog, ali i čitavog pograničnog područja.

Glavni cilj projekta je stvaranje prepoznatljive turističke ponude - rute rimske ceste s baštinom koja je uz nju nastajala u svim povijesnim razdobljima, kako bi se poboljšala konkurentnost lokalnog turizma prekograničnog područja.

U sklopu projektnih aktivnosti izrađen je GPS trag rute, mapirano je 49 točaka od interesa na kojima se posjetitelji mogu pobliže upoznati s kulturnom i prirodnom baštinom. Izrađeno je 5000 turističkih zemljovida na hrvatskom i engleskom jeziku, više od 2500 dvojezičnih vodiča te promotivni film. Kroz projekt su uređene dvije javne površine, odnosno šetnica na ušću rijeke Jadro i rimski vojni logor na Gračinama. Organizirane su dvije studentske radionice, trodnevna edukacija za djelatnike turističkih zajednica i udruga, te šestodnevni festival koji se simultano odvijano u Solinu i Ljubuškom. Projekt, ali i čitavo prekogranično područje Dalmacije i Hercegovine, promovirani su na međunarodnom turističkom sajmu u Milanu 2017. godine, na kojem je osim Solina iz Hrvatske sudjelovao još samo ured Hrvatske turističke zajednice i NP Krka.

Promotivni video: https://vimeo.com/184756938

 

Ex Marlstone Quarry as a Community Space (Mayday! Majdan! Mayday!) (2014.-2015.)

ecf mayday mayday majdan mayday

 

Projektna ideja uređenja interaktivnog, participativnog parka i vrta na platou nekadašnjeg tupinoloma pod nazivom „Ex Marlstone Quarry as a Community Space“ prijavljena je 2014. godine na „Idea Camp“ u organizaciji Europske kulturne fondacije, čija je tema bilo aktiviranje zajednice u redefiniranju i oblikovanju javnih prostora. Projekt je uvršten među 50 najboljih od ukupno 813 prijavljenih iz cijele Europe. Nakon radionice i predstavljanja projektne ideje u Marseilleu u listopadu 2014. godine, projekt Grada Solina i Hrvatskih šuma – UŠP Split, koje upravljaju površinom u ime RH, bio je jedan od 25 projekata koji su dobili sredstva za istraživanje i razvoj. Status: završen.

Glavni rezultat istraživanja je idejno arhitektonsko rješenje same površine tupinoloma, nastalo kao rezultat radionice koju je u funkciji partnera organizirao Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu. Na radionici je sudjelovalo 27 studenata Diplomskog studija arhitekture, 6 mentora i nekolicina stručnjaka iz različitih disciplina. Kroz istraživanje je stvorena i suradnička platforma koju čine Grad Solin, Hrvatske šume – UŠP Split, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području SDŽ, Udruga Permakultura Dalmacija, CEMEX hrvatska, Dom kulture Zvonimir Solin. Pobjednička idejna rješenja odabrana su nakon javne prezentacije i izložbe u Domu kulture Zvonimir Solin, odlukom stručnog žirija i glasovima posjetitelja. Također, provedena je online anketa kojom se ispitalo zadovoljstvo građana postojećim javnim površinama u Solinu, te su se prikupili njihovi prijedlozi za uređenje platoa tupinoloma. Konzultacije su održane i s osnovnim školama i vrtićima Grada Solina.

Područje Majdana predstavlja jedinstveni spoj ekologije, arheologije i industrije, triju tema koje obilježavaju povijest, sadašnjost i budućnost grada Solina. Lokacija ima potencijal postati županijsko i regionalno značajno izletište i primjer revitalizacije tzv. industrijskih „brownfieldova“ u svrhu održivog urbanog razvoja. Zahvaljujući metodologiji i rezultatima radionice „Mayday! Majdan! Mayday!“ u sklopu projekta „Ex Marlstone Quarry as a Community Space“, Grad Solin je primljen u mrežu gradova na programu transnacionalne suradnje URBACT III.

Prva faza, projekta revitalizacije napuštenog tupinoloma u Majdanu, odnosno izrada idejnih rješenja, uvrštena je u popis dobrih praksi u manifestu „Izgradimo grad“, koji je u veljači 2016. godine izdala Europska kulturna fondacija (ECF).

Početkom 2017. godine projekt je uvršten u integriranu projektnu prijavu pod nazivom „Jadro-izvor života“.

https://majdansolin.com/


sub>urban. Reinventig the fringe. (2015.-2018.)

sub urban network logo urbact erdf logo current

Program transnacionalne suradnje URBACT III, ukupna vrijednost projekta 7.500.000,00 kn, vrijednost za Grad Solin u dvije faze je 400.000,00 kn, od čega 80% iznose sredstva EU. Status projekta: u provedbi do svibnja 2018.

Program međuregionalne suradnje URBACT III financira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) unutar cilja Europske teritorijalne suradnje. URBACT podupire suradnju svih država članica EU te Norveške i Švicarske u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Cilj projekata je izgradnja kapaciteta u gradovima koji izrađuju ili provode integrirane strategije (odnosno akcijske planove) održivog urbanog razvoja. Kroz Mreže za planiranje aktivnosti (Action planning networks) gradovi razmjenjuju svoja iskustva, probleme i rješenja, te pronalaze nove ideje kako bi riješili određeni problem u području održivog urbanog razvoja.

U konkurenciji od 400 europskih gradova koji su predložili 99 urbanih mreža, ona u kojoj se nalazi grad Solin, zajedno s nositeljem Antwerpenom (Belgija) te partnerima Barcelonom (Španjolska), Dusseldorfom (Njemačka), Bečom (Austrija), Casoriom (Italija), te kasnije pridruženim Oslom (Norveška), Brnom (Češka) i Dusseldorfom (Njemačka) odabrana je za financiranje i provedbu koja traje ukupno dvije i pol godine.

Projektni prijedlog mreže grada Solina zasniva se na razvoju i rastu grada kroz prenamjenu urbanizacijom već transformiranih područja gradskog tkiva. Teme koje su Gradu Solinu važne u kontekstu prenamjene zapuštenih gradskih područja i poboljšanje kvalitete življenja jesu: održivi odnosni različitih funkcija grada (stanovanje, poduzetništvo, javni sadržaji, javni prostori), revitalizacija i prenamjena industrijskih obuhvata, definiranje novih tipova javnih prostora i održavanje kao dio kreativnog procesa njihove upotrebe, definiranje identiteta manjeg grada u metropolitanskom području, participacija javnosti u procesu planiranja. Osim materijalnog, URBACT ima i veliki simbolički kapital jer praktički upisuje gradove na kartu Europe, omogućava im dostupnost i primjenu međunarodnog znanja i iskustva na području urbanog planiranja, te služi kao izvrsna referenca pri prijavi planiranih projekata na EU fondove za njihovu realizaciju.

U zimskom semestru 2017. g. održana je velika studentska radionica u suradnji s Fakultetom građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, a kojoj je tema bila obuhvat ranžirnog kolodvora u Solinu. Kao rezultat projekta, izradit će se Lokalni akcijski plan za područje koje se proteže zapadnim dijelom Salone i naseljem Sv. Kajo, kao i izlazom na more.
https://www.facebook.com/urbactsolin/?ref=br_rs

Katalog - Radionica "Solin - grad na moru"

 

Integrirani program Salona (2016.-2018.)

integrirani program salona

Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine, ukupna vrijednost projekta 5.245.750,00 kn, vrijednost projekta za Grad Solin je 1.788.250,00 kn, iznos bespovratnih sredstava je 80%. Status: u provedbi.

Projektom će se izraditi tehnička dokumentacija za uređenje arheološkog parka Salona, projekt interpretacije i prezentacije, projekt postavljanja info točke o Saloni u prostorijama Arheološkog muzeja u Splitu, kao i studija upravljanja samim lokalitetom. Aktivnosti Grada Solina usmjerene su na izradu tehničke dokumentacije za uspostavu komunikacije kroz poljske puteve u Saloni koji bi integrirali sami lokalitet s gradom i služili kao komunikacijska mreža koja povezuje pojedine lokalitete Salone – Manastirine, Amfiteatar, Teatar, Forum, Bazilika pet mučenika „Kapljuč“, Episkopalni centar i Marusinac, za koje tehničku dokumentaciju priprema Arheološki muzej u Splitu. Projektom je predviđena i izrada dokumentacije za uređenje interpretacijskog centra, pokaznih radionica i knjižnice Tusculum.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije, uz projekt interpretacije i prezentacije, kao i uz strateške dokumente – Razvoj modela destinacijskog managementa za koji je zadužena SDŽ te Strateškog plana brandiranja Salone za koji je zadužen Grad Solin, pretpostavka su za realizaciju faze B, odnosno infrastrukturne zahvate na pojedinim lokalitetima i putevima koji se procjenjuju na cca 48.000.000,00 kn.

Partneri će se zajedno prijaviti na poziv za Pripremu i provedbu integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine u ovom ili idućem programskom razdoblju, ovisno o osiguranju sredstava od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU.

 

RiTour (2017.–2019.)

ritour logo

Projekt „RiTour“ usmjeren je na valorizaciju kulturne i prirodne baštine i njihovo stavljanje u funkciju održivog turizma kroz prekograničnu suradnju povijesnih gradova na rijekama Jadranskog sliva – Solina (Hrvatska), Mostara (Bosna i Hercegovina) i Podgorice (Crna Gora). Projekt je dobio bespovratna sredstva u okviru prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020.

Ukupna vrijednost projekta je 850.188,26 EUR, vrijednost projekta za Grad Solin je 205.371,93 EUR, od čega je 85% sredstava EU. Nositelj projekta je JU RERA SD, a ostali partneri su JU „More i Krš“, Grad Mostar, Turistička zajednica Hercegovačko-Neretvanskog kantona i Turistička organizacija Podgorice. Status: u provedbi.

Projektom će se urediti osnovna posjetiteljska i komunalna infrastruktura na izvoru Jadra, uključujući onu za razvrstavanje otpada, kao i ulaganje u prezentaciju Dioklecijanovog akvedukta koji se nalazi unutar obuhvata, a koji nije mogao biti zahvaćen kroz Poziv za promicanje održivog razvoja prirodne baštine. Također, u centru Solina postavit će se digitalna info točka koja će prezentirati projekt i turističku ponudu Grada Solina. Cilj projekta je brandiranje Solina, Mostara i Podgorice kao povijesnih gradova na rijekama Jadranskog sliva uz prezentaciju bogate prirodne i kulturne baštine. Kroz projekt će se izraditi Strategija razvoja turizma Grada Solina, sufinancirat će se organizacija Međunarodnog kongresa povijesnih gradova, organizirat će se radionice za dionike u turizmu na području Grada Solina i SDŽ, te će se izraditi edukativni i promotivni materijali.

Osim izgradnje jednostavne posjetiteljske infrastrukture i nabave tematske opreme u svakom od gradova, projekt je usmjeren na poboljšanje načina upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom kroz suradnju dionika koji imaju različite kompetencije i nadležnosti, zatim aktivaciju ekonomskog potencijala održivog korištenja baštine kroz uključivanje i educiranje ciljanih skupina iz sektora turizma, promociju destinacija na međunarodnoj razini i povećanje broja posjetitelja, te na koncu podizanje svijesti šire zajednice o važnosti očuvanja baštine i njezina primjerenog korištenja.

Priručnik - Odgovorno poduzetništvo u suvremenom turizmu -Pdf

Kurikulum edukacije Poduzetništvo u turizmu - Pdf

 

 

Jadro - izvor života

fgag solin jadro

Projekt „Jadro-izvor života“, kojeg su na Poziv za promicanje održivog razvoja prirodne baštine prijavili Grad Solin, Javna ustanova MORE i KRŠ i Turistička zajednica grada Solina, uspješno je prošao fazu provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjene kvalitete s visokih 94 od mogućih 100 bodova. Potpisivanje ugovora i početak aktivnosti projekta vrijednog više od 24 milijuna kuna, od čega se 80% financira bespovratnim sredstvima Europske unije kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, očekuje se uskoro.

Realizacijom ovog integriranog projekta, do sredine 2021. godine planira se valorizirati, unaprijediti i revitalizirati deprivirano i zapušteno područje Posebnog ihtiološkog rezervata Jadro – gornji tok i njegove neposredne okoline koja spada u područje ekološke mreže (Natura 2000), uključujući i prostor nekadašnjeg tupinoloma u Majdanu za koji je idejno rješenje izrađeno kroz participativnu, interdisciplinarnu studentsku radionicu „Mayday! Majdan! Mayday!“, koju je 2015. godine financirala Europska kulturna fundacija kroz poziv „Idea Camp“.

Projekt, koji je organski nastajao od 2014. godine i kojeg je koordinirao Grad Solin uz podršku i pomoć Hrvatskih šuma – UŠP Split, Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu te Javne ustanove MORE i KRŠ, sagledava prirodne i prostorne vrijednosti izvora Jadra, kreativno odgovara na niz zatečenih problema te predviđa sljedeće infrastrukturne aktivnosti:

(1) uspostavu škole višestranog razvoja na platou nekadašnjeg tupinoloma kroz uređenje osjetilnih poligona njuha (nastava u prirodi), okusa (piknik zone), vida (sportskih aktivnosti), dodira (dječji kutak), sluha (ulazni paviljon) te edukativne šetnice kroz pošumljeni plato u vrijednosti od 5,7 milijuna kuna;
(2) uređenje i opremanje informacijsko-prezentacijskog centra s info-pultom, suvenirnicom, sanitarnim čvorom, prezentacijskom dvoranom i prostorijom za mrijest mekousne pastrve na mjestu ruševnog objekta položenog uz Dioklecijanov akvedukt, te uređenje manjeg ugostiteljskog objekta, pristupne ceste i parkirališta za posjetitelje s ciljem adekvatne regulacije prometa unutar zaštićenog područja u vrijednosti od 6,4 milijuna kuna;
(3) uređenje i opremanje paviljona mekousne pastrve u prostoru postojećeg bunkera iz II. svjetskog rata koji se nalazi unutar obuhvata rezervata, uz uređenje okolnog partera i poučnih šetnica i mostića u vrijednosti od 3,8 milijuna kuna;
(4) izgradnju kontrolne sobe za upravljanje posjetiteljima uz postavljanje brojača posjetitelja i video nadzora u vrijednosti od 700 tisuća kuna.

Uz ulaganje u fizičku infrastrukturu, na koju se odnosi većina proračuna, projekt uključuje i komponentu organizacije radionica i izradu interpretacijskih materijala, odnosno edukativnih i multimedijskih prezentacija koje će biti postavljene u informacijsko-prezentacijskom centru i paviljonu, ali i na platformama znanja - poučnim točkama koje će posjetitelji otkrivati po čitavom obuhvatu, zatim komponentu promocije i vidljivosti s ciljem brendiranja Solina kao odredišta bogate prirodne baštine, izradu stručnih podloga za daljnji razvoj grada uz rijeku Jadro, te komponentu upravljanja projektom.

Projektom se želi doprijeti do stanovništva i posjetitelja čitave urbane aglomeracije Split (UAS), koja zajedno sa Splitsko-dalmatinskom županijom bilježi kontinuiran porast turista koji stvaraju pritisak na obalno područje i Split. Rijeka Jadro je nedovoljno (pre)poznata komparativna prednost Solina, a njeno izvorište predstavlja jedinstveni sklop na kojem se preklapaju prirodne i kulturne vrijednosti te industrijsko naslijeđe, ali se jasno prati i način na koji se prirodna baština eksploatirala kroz povijest, što ovaj prostor čini svojevrsnim mementom.

Projektom „Jadro-izvor života“ podiže se zaštita vrsta i staništa, transformira se degradirani prostor strogog rezervata i njegova kontaktna zona, ali i znanje i svijest o zaštiti i važnosti prirodne baštine. Time se prostor upisuje na edukativne, mentalne i turističke mape, te stavlja u funkciju razvoja lokalne i regionalne ekonomije.

Projekt je kompatibilan s projektom RiTour kojeg Grad Solin, Javna ustanova MORE i KRŠ i Javna ustanova RERA SD trenutačno provode kroz INTERREG IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora 2014-2020. Nositelj projekta je JU More i Krš, partneri Grad Solin i TZ Grada Solina.

 

 Razmišljam EKOlogično

 ekologicno logo novi

Projekt Razmišljam EKOlogično ukupne je vrijednosti 1.171.898,68 kuna a sufinanciran je iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020. u iznosu od 85% prihvatljivih sredstava.

Razdoblje provedbe projekta Razmišljam EKOlogično je od 28. lipnja 2018. godine do 28. studenog 2019. godine. Nositelj projekta je Grad Solin, a sunositelji aktivnosti su općine Klis, Podstrana i Dugopolje. Zamišljen je kao program informativno - obrazovnih aktivnosti koje će se provoditi: putem letaka za osobe s poteškoćama u razvoju, brošure s prijevodom na Braillovo pismo, plakata, specijaliziranih radijskih i TV emisija (s prijevodom na znakovni jezik), nadogradnjom web stranice sa sadržajima vezanim uz održivo gospodarenje otpadom, javnim i edukacijskim tribinama, kostimiranim igrokazima i predstavama za predškolsku djecu, edukativnim slikovnicama i bojankama, obilježavanjem datuma vezanih uz zaštitu okoliša, natjecanjima u školama u izradi kreativnih plakata na temu zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom.

www.ekologicno.solin.hr 

 

 

TEMPUS - TEMPorary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage

 

interreg logo 

 

 

 

 

Cilj projekta TEMPUS je testiranje eksperimentalne metodologije urbane obnove zapuštenih gradskih lučkih područja, utemeljene na stvaranju urbanih strategija vođenih baštinom i lokalnom zajednicom.

Zahvaljujući društvenoj aktivaciji, kulturnoj valorizaciji i angažiranju dionika, TEMPUS previđa provedbu triju pilot aktivnosti koje se odnose na upotrebu akcija privremenog korištenja u odabranim gradskim lukama na Jadranskom moru (Ravenna, Solin, Rijeka). Odabrano pilot područje grada Solina kao projektnog partnera je Kino sv. Kajo na području Sjeverne luke Split.

Cilj projekta je postići promjenu te utjecati na raznoliko i neobično nasljeđe urbanih luka i na neiskorištene potencijale lokalnih zajednica, njihovim izravnim uključivanjem u definiranje i provedbu urbanih strategija. U tom smislu, TEMPUS će implementirati skup aktivnosti privremene upotrebe, usredotočen na ideju gradskih luka kao mjesta mješovite tradicije, povijesti, aktivnosti, arhitekture i kulture, što će omogućiti stvaranje novih vrijednosti, koje treba kapitalizirati za pokretanje procesa valorizacije i regeneracije kulturnih resursa.

 

AKRONIM: Tempus

NASLOV: Temporary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage

Vodeći partner:

Institute for Construction Technologies – National Research Council of Italy,
https://www.cnr.it/en/institute/101/construction-technologies-institute-itc

Projektni partneri:

C.N.A. National confederation of handcrafts and of SMEs – Territorial association of Ravenna,
https://www.cna.it/

Alma Mater Studiorum – University of Bologna,
https://www.unibo.it/it

CERTIMAC,
https://www.certimac.it/

Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.,
http://www.porin.hr/

Javna ustanova RERA s.d. za koordinaciju i razvoj splitsko dalmatinske županije,
http://www.rera.hr/

Grad Solin,
http://solin.hr/

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja,
http://ppmhp.hr/

Grad Rijeka,
https://www.rijeka.hr/

Trajanje projekta: 01. siječanj 2019. – 30. lipanj 2021.

Opći cilj projekta: regeneracija napuštenih urbanih lučkih područja, poštujući kulturnu baštinu i običaje zajednice. TEMPUS će bazirati aktivnosti na tri pilot-područja Ravenni, Solinu i Rijeci.

Dugoročni primarni cilj projekta: poboljšati novi gospodarski razvoj na temelju valorizacije skrivene materijalne i nematerijalne baštine luka, uključujući arheološku pozadinu i prirodni kontekst ASUP-ova, kroz početak aktivnosti privremene upotrebe (TUAs).

Ukupni budžet projekta: 2.706.920,00 € (ERDF: 2.300.882,00 €).

Ukupni budžet za Grad Solin: 381.900,00 €

Sufinancirana sredstva za Grad Solin: 324.615,00 €

Financijska podrška: EU, prekogranični program suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014 – 2020 (85%)

 

 

 

„Otvorene ljetne pozornice urbane aglomeracije Split“
(ref. br. KK.06.1.1.08.0001)

 

jadro

 

 

 

 

 

PARTNERI:

Vodeći partner:
Grad Solin

Projektni partneri:
 Turistička zajednica Grada Solina
 Općina Klis
 Grad Omiš
 Općina Dugopolje
 Grad Kaštela
 Općina Lećevica
 Grad Trogir

LOKACIJE:
Splitsko-dalmatinska županija:
 Solin
 Klis
 Omiš
 Dugopolje
 Kaštela
 Lećevica
 Trogir

VRIJEME PROVEDBE:
08.08.2018. - 08.02.2023.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:
32.750.759,23 HRK

EU SUFINANCIRANJE:
27.838.145,30 HRK

EU FOND/OPERATIVNI PROGRAM:

Europski fond za regionalni razvoj
OP Konkurentnost i kohezija

CILJ PROJEKTA:

Revitalizacija kulturne baštine osiguranjem dodatnih sadržaja za lokalno stanovništvo i atrakcije u turizmu kroz gradnju, uređenje i opremanje otvorenih ljetnih pozornica na više lokacija u 7 različitih gradova i općina. Navedeno će doprinijeti povećanju stupnja očuvanosti i uređenja tih atrakcija, postojeće sadržaje osuvremeniti i približiti posjetiteljima, uz podizanje kvalitete prezentacija kulturne baštine i njezino dugoročno i održivo korištenje namijenjeno stanovnicima urbane aglomeracije Split i svim posjetiteljima izvan tog područja.

 

 

ELEMENTI PROJEKTA:

1. Priprema projektno-tehničke dokumentacije
Izrada nedostajuće projektno-tehnička dokumentacije potrebne za provedbu integriranog programa kulturne baštine UAS – otvorenih ljetnih pozornica za 7 lokaliteta obuhvaćenih projektom.

2. Izgradnja i opremanje ljetne pozornice i pratećih objekata
Obnova postojeće i izgradnja nove infrastrukture u 7 različitih JLS unutar integriranog programa kulturne baštine UAS, uz uređenje popratnih objekata i sadržaja namijenjenih kulturi.

3. Razvoj kulturnih i turističkih sadržaja te promocija i marketing kulturne baštine
 Izrada strategije brendiranja projekta otvorenih ljetnih pozornica sa svim pripadajućim segmentima,
 Edukacija 20 sudionika u kulturi i turizmu o novonastalim i obnovljenim sadržajima integriranog projekta kulturne baštine – otvorenih ljetnih pozornica UAS,
 Izrada kratkometražnog filma o ljetnim pozornicama na području UAS,
 Izrada turističkog vodiča s prijevodom na dva strana jezika i pripadajućom geografskom kartom područja.

 

 

Pročitano 31529 puta
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr