Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Javna nabava

 

Poziv za dostavu ponuda za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju

Poziv
Troškovnik

Dopis - pojašnjenje
Prometni elaborat

 

Poziv za dostavu ponuda za uređenje raskrižja u ulici M. Marulića i P. Krešimira IV

Poziv
Troškovnik

 

Poziv na dostavu ponuda za Usluge stručnog nadzora za izgradnju i opremanje ljetne pozornice Gradina

Poziv na dostavu ponuda
Prijedlog ugovora nadzor
Prijedlog ugovora o građenju
Prilog I_Ponudbeni list
Prilog II_Obrazac životopisa
Troškovnik_stručni_nadzor
Projektna_dokumentacija

Zapisnik
Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za rekonstrukciju dijela Ulice Put Krunika

Poziv
Troškovnik

Odluka o poništenju

 

 Poziv za dostavu ponuda za zamjenu postojećih rasvjetnih tijela led rasvjetom

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponude, Poštanske usluge za potrebe Grada Solina

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za rekonstrukciju dijela Ulice kneza Domagoja

Poziv
Troškovnik
Lokacija

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za rekonstrukciju dijela ulice Put Krunika

Poziv
Troškovnik
Nacrti

Odluka o poništenju

 

Poziv za dostavu ponuda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja alata i strojeva

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv na dostavu ponuda za Radove uklanjanja postojeće građevine (rušenje baraka)

Poziv
Prijedlog ugovora
Prilog1_Ponudbeni_list
Prilog2_Troskovnik
Projekt

Zapisnik
Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za bravarske radove za male sportske centre i
dječja igrališta

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za nabavu goriva za vozila, strojeve i alate

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za izgradnju javne rasvjete u Ulici braće Radića
u Mravincima

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za popravak ukrasa za božićno ukrašavanje grada
- repromaterijal

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za ukrase za ukrašavanje grada

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za usluge sistematskog pregleda djelatnika

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv na dostavu ponuda za usluge pružanja tehničke pomoći u provedbi projekta TEMPUS u sklopu Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Poziv na dostavu ponuda
Prilog I.-Projektni zadatak
Prilog III. - Troškovnik

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za nabavu materijala za reprezentaciju i čišćenje

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za zamjenu rasvjetnih tijela u naselju Priko Vode

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za materijal i dijelove za tekuće i
investicijsko održavanje javne rasvjete

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poslovni centar Rupotina

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je obavijest o nadmetanju poveznica
https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Poziv za dostavu ponuda dječje igralište u Draškovićevoj ulici

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za nabavu osobnog automobila putem operativnog
leasinga

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za projektnu dokumentaciju za analizu novog
dječjeg vrtića i proširenja škole u Sv. Kaju

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za usluge sistematskog pregleda djelatnika

Poziv
Troškovnik

Odluka o poništenju

 

Poziv za dostavu ponuda za projektnu dokumentaciju za analizu novog
dječjeg vrtića i proširenja škole u Sv. Kaju

Poziv
Troškovnik

Dopis- izmjena i pojašnjenje

Odluka o poništenju

 

Poziv za dostavu ponuda za nabavu kanti

Poziv
Troškovnik 

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za opremu i ugradnju opreme za video nadzor na 
javnim površinama

Poziv
Troškovni

Odluka o odabiru

Poziv za dostavu ponuda za vatrogasni dom Vranjic - uređenje okoliša

Poziv

Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za nogostup u Ulici Ante Starčevića - Rupotina

Poziv
Troškovnik
Nacrti

Odluka o odabiru

 

Poziv na dostavu ponuda za Usluge izrade geodetskog elaborata: Izletište na izvoru rijeke Jadro

Poziv na dostavu ponuda
Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3
Prilog 4
Prilog 5

Odluku o odabiru
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 

Poziv za dostavu ponuda za materijal i dijelove za tekuće i
investicijsko održavanje javne rasvjete

Poziv
Troškovnik-xlsx

 

Poziv za dostavu ponuda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete

Poziv
Troškovnik

Odluka o poništenju

 

Poziv za dostavu ponuda za nabavu uredskog materijala

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za dječje igralište u Gornjoj Rupotini

Poziv
Troškovnik
Glavni projekt

Odluka o odabiru

 

Javna nabava za Provođenje istražnih radova i prijedlog tehničkog rješenja sanacije poluotoka Kosica

Grad Solin, Stjepana Radića 42, 21210 Solin, Republika Hrvatska, OIB:40642464411 je pokrenuo postupak javne nabave za Provođenje istražnih radova i prijedlog tehničkog rješenja sanacije poluotoka Kosica.
Detaljan opis predmeta nabave opisan je u Projektnom zadatku (Prilog 1), te uz ostale priloge čini sastavni dio Dokumentacije o nabavi.
Dokumentacija o nabavi sa svim prilozima je objavljena na EOJN : https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

Križanje u Držićevoj ulici

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je obavijest o nadmetanju poveznica link:
https://eojn.nn.hr/oglasnik/

Odluka o poništenju

 

Stadion NK Sloga u Mravincima (tribine nogometnog igrališta)

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je obavijest o nadmetanju poveznica link:
https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Sanacija Hektorovićeve ulice

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je obavijest o nadmetanju poveznica link:
https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Poziv za dostavu ponuda za proširenje Ulice braće Radića

Poziv
Troškovnik

Glavni projekt-Rekonstrukcija ulice Braće Radić 2. faza

 

Spojna cesta Mosećka - Kozjačka

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je obavijest o nadmetanju poveznica link:
 https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Poziv na dostavu ponuda za usluge stručnog nadzora za izgradnju i opremanje škole višestranog razvoja u prirodi - Tupinolom Majdan

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru

 

Održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Solina na rok od tri godine

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je obavijest o nadmetanju poveznica link: https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Poziv na dostavu ponuda za usluge stručnog nadzora za izgradnju i opremanje škole višestranog razvoja u prirodi - Tupinolom Majdan

Poziv
Prilozi-Pozivu
Prijedlog ugovora-stručni nadzor
Nacrti
Prijedlog ugovora o građenju s posebnim uvjetima
Troškovnik radova-Uređenje napuštenog tupinoloma u Majdanu
Troskovnik_strucni_nadzor_novi

Obavijest ponuditelljima o izmjeni troškovnika i produženju roka za dostavu ponuda

 

Poziv za dostavu ponuda za stručni nadzor nad izgradnjom novog dječjeg vrtića i škole Priko Vode

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Spojna cesta Mosećka - Kozjačka

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je obavijest o nadmetanju poveznica link:
https://eojn.nn.hr/oglasnik/

Odluka o poništenju

 

Poziv za dostavu ponuda za nabavu urbane opreme (klupe i koševi)

Poziv
Troškovnik

Odgovor na upit

Odluka o odabiru

 

Spojna cesta Mosećka-Kozjačka

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je prethodno savjetovanje poveznica link: https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Poziv za dostavu ponuda za "Uređenje autobusnih čekaonica"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv na dostavu ponuda za nabavu radionica o osobnoj ekologiji

Poziv

Troškovnik

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluku o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Sanaciju divljih odlagališta"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Usluge tekućeg i investicijskog održavanja alata i strojeva"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Bravarski radovi za male sportske centre i dječja igrališta"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Poštanske usluge"

Poziv
Troškovnik

Izmjena u pozivu
Poziv na dostavu

Odluka o odabiru

 

Poziv na dostavu ponuda za nabavu radionica o osobnoj ekologiji

Poziv
Troškovnik

Odgovor na upit

Odluka o poništenju

 

Poziv za dostavu ponuda "Bravarski radovi"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda "Nabava osobnog automobila"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv za dostavu ponuda za "Uređenje parkirališta"

Poziv
Troškovnik - Parking na Bilankuši
Troškovnik - Parkiralište u Ulici Put mira

Odluka o odabiru- parkiralište Ulica Put mira
Odluka o odabiru- parkiralište kod Doma zdravlja

 

Poziv za "Nabava kamiona"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za usluge edukacije za održavanje programa katoličkog vjerskog odgoja

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 

Poziv za dostavu ponuda za usluge edukacije za održavanje kraćeg programa glazbenog odgoja

Poziv
Troškovnik

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za nabavu radionica o osobnoj ekologiji

Poziv
Troškovnik

Odluka o poništenju

 

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge održavanja radionica i izleta o zaštiti prirode i endemskih vrsta

Poziv
Troškovnik

Odgovor na upit

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Geodetske i katastarske usluge"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

 Poziv na dostavu ponuda za usluge edukacije za održavanje preventivnog i zaštitnog programa

Poziv

Troškovnik

Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu

 

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge edukativno zaštitne radionice

Poziv

Troškovnik

Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu

 

Poziv na dostavu ponuda za usluge edukacije za održavanje programa kulturne baštine

Poziv

Troškovnik

Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu

 

Poziv na dostavu ponuda za usluge edukacije za održavanje dječjeg folklornog stvaralaštva

Poziv

Troškovnik

Odgovor

Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu

 

Poziv na dostavu ponuda za usluge edukacije za održavanje programa engleskog jezika

Poziv

Troškovnik

odgovor

Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu

 

Poziv na dostavu ponuda za usluge edukacije za održavanje kraćeg programa glazbenog odgoja

Poziv

Troškovnik

Odluka o poništenju

Poziv na dostavu ponuda za nabavu edukacije o primjeni observacijske skale za autizam

Poziv

Troškovnik

Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu

 

Poziv na dostavu ponuda za usluge edukacije za održavanje programa katoličkog vjerskog odgoja

Poziv

Troškovnik

Odluka o poništenju

Poziv na dostavu ponuda za usluge edukacije za održavanje sportskog programa

Poziv

Troškovnik

Odgovor

Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu

 

Novi dječji vrtić i škola Priko Vode

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je obavijest o nadmetanju poveznica link:
https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Novi dječji vrtić i škola Priko Vode
U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je prethodno savjetovanje poveznica link: https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Poziv za dostavu ponuda za provođenje informativno –
obrazovnih aktivnosti na projektu
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Solina

Poziv
Troškovnik

Odgovor na upit br. 1

Zapisnik

Odluka_o_odabiru.pdf

 

Poziv na dostavu ponuda za nabavu promotivnih
materijala i cateringa, u sklopu projekta "Solin za sve!"

Poziv
Troškovnik-Grupa I
Troškovnik-Grupa II

Odgovor na upit -01

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (Grupa 1.)
Odluku o odabiru (Grupa 1.)

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (Grupa 2.)
Odluku o odabiru (Grupa 2.)

 

Poziv na dostavu ponuda za igrokaze za djecu na temu
održivog gospodarenja otpadom, u sklopu provedbe projekta
“Razmišljam EKOlogično”

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 

Poziv za dostavu ponuda za "Nogostup u Ulici Ante Starčevića (križanje s ulicom Put Blaca)

Poziv
Troškovnik

Troškovnik

 

Poziv na dostavu ponuda za nabavu promotivnih
materijala i cateringa, u sklopu projekta "Unaprjeđenje usluga ranog i
predškolskog odgoja i obrazovanja DV Cvrčak na području najmlađeg grada
u RH - Grada Solina te Općina Klis, Muć i Dugopolje"

Poziv
Troškovnik I.
Troškovnik II.

I. Izmjena Poziva na dostavu ponuda (promotivni materijal i catering)

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (Grupa 1.)
Odluku o odabiru (Grupa 1.)

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (Grupa 2.)
Odluku o odabiru (Grupa 2.)

 

 

Poziv za dostavu ponuda za "Parking u Tuđmanovoj ulici"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv na dostavu ponuda za nabavu promotivnih
materijala (platnene vrećice i majice) u skolpu projekta "Razmišljam
EKOlogično"

1. Izmjena Poziva na dostavu ponuda.pdf
2. Izjava.pdf
3. Odgovor.pdf
4. Odgovor 2.pdf
5. Odgovor 3

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluku o odabiru

Poziv na dostavu ponuda za nabavu promotivnih materijala (platnene vrećice i majice), u sklopu projekta "RazmišljamEKOlogično!"

Poziv
Troškovnik

 

Poziv na dostavu ponuda za igrokaze za djecu na temu održivog gospodarenja otpadom, u sklopu provedbe projekta “Razmišljam EKOlogično”

Poziv
Troškovnik

Odluka o poništenju

 

Poziv za dostavu ponuda za "Rekonstrukcija dijela Kaštelanske ulice"

Poziv
Troškovnik
Nacrt

Izmjena u Pozivu za dostavu ponude

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Gorivo za vozila, strojeve i alate"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za Medijske usluge (specijalizirane TV i radijske emisije i nadogradnja web stranice) za potrebe provedbe projekta “Razmišljam EKOlogično”

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni

 

Poziv na dostavu ponude "Usluga projektantskog nadzora projekta Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Solina"

Poziv
Troškovnik
Ponudbeni list

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluku o odabiru

 

Poziv na dostavu ponuda za "Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju građevine Kino Sv. Kajo"

Poziv
Troškovnik
Ponudbeni list
Projektni zadatak

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Uređenje okoliša Vatrogasnog doma Vranjic"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda "Nabava uredskog materijala"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Nabavu kanti"

Poziv
Troškovnik

Dopis- izmjena u troškovnika i produženje roka

Odluka o odabiru

 

Izgradnja novog grobnog polja na Novom groblju u Solinu
U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je prethodno savjetovanje poveznica link:
https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Poziv za dostavu ponuda za "Poštanske usluge za potrebe Grada Solina"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za „Usluge kompletnog stručnog nadzora i projektantskog nadzora Projekta Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Solina“

Poziv za dostavu ponuda
Prijedlog ugovora o građenji s posebnim uvjetima-RD Solin
Ponudbeni list
Troškovnik-Grupa1
Troškovnik-Grupa2
Nacrti

Objašnjenje

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru
Odluka o poništenju

 

Poziv za dostavu ponuda za "Usluge mobilne telefonije"

Poziv
Novi Troškovnik

Objava novog troškovnika i produženje roka dostave

Pojašnjenje stavki troškovnika

 

Poziv za dostavu ponuda za "Kolno - pješačku prometnicu zapadno od OŠ Ninčevići"

Poziv

Troškovnik

Nacrti

Izmjena u pozivu

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Parkiralište kod Doma zdravlja na Bilankuši"
Poziv
Troškovnik
Nacrti
Odluka o odabiru

 

Novi dječji vrtić i škola Priko Vode

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je prethodno savjetovanje poveznica link:
https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Radovi u Stepinčevoj ulici - II faza

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je prethodno savjetovanje poveznica link:
https://eojn.nn.hr/oglasnik/

 

Poziv za dostavu ponuda za "Geodetske i katastarske usluge za potrebe
Grada Solina" 

Poziv

Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Rekonstrukcija dijela ulice Barišići"

Poziv

Troškovnik

Odluka

 

Poziv za dostavu ponuda za "Kolni prilaz u Ulici hrvatskog branitelja D.Kuduza"

Poziv

Građevinska situacija

Karakteristični poprečni presjek zida

Troškovnik- ulica D.Kuduza

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Sanacija i rekonstrukcija Dioklecijanove ulice"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Uređenje Doma kulture u Mravincima"

Poziv
Troškovnik

Dopis - izmjena u Pozivu

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Usluge tekućeg i investicijskog održavanja alata i strojeva"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Parking u ulici Put mira"

Poziv
Troškovnik
Nacrti

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Projektna dokumentacija - Proširenje dijela ulice Marka Marulića"

Poziv
Projektni zadatak

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Stepinčeva ulica - II faza"

Poziv
Troškovnik-novi
Nacrti

Dopis

Odluka o poništenju

 

Poziv za dostavu ponuda za "Tehničku pomoć za upravljanje projektom izgradnje i opremanja Reciklažnog dvorišta"

Poziv 
Troškovnik  / Troškovnik.doc
Ponudbeni list  / Ponudbeni list.doc
Obrazac - životopis  / Obrazac-životopis.doc

Odgovor na upit br.1

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Rekonstrukcija ulice Topini"

Poziv
Troškovnik

Dopis
Nacrti

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda za "Gorivo za vozila, strojeve i alate"

Poziv
Troškovnik

Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponuda "Geodetsko-katastarske i arhitektonske usluge za dokumentiranje puteva na arheološkom lokalitetu Salona"

Poziv
Troškovnik

Izmjene u pozivu

Izmjena u pozivu i produženje roka

Odluka o odabiru

 

 


 

Pregled sklopljenih ugovora grada Solina

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazum

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava - Gradonačelnik

 

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

Pravilnik

 

Plan nabave za 2019. 

Plan nabave

 

Plan nabave za 2018. 

Plan nabave

 

Plan nabave  za 2017. god.

Plan nabave - Gradsko vijeće

Izmjena i dopuna Plana nabave

Plan nabave - Gradonačelnik

 

PLAN NABAVE ZA 2016.

Plan nabave - Gradsko vijeće

Dopuna Plana nabave
Izmjena i dopuna Plana nabave

Plan nabave - Gradonačelnik

 

 PLAN NABAVE ZA 2015.

Gradonačelnik

Gradsko vijeće

Dopuna plana nabave roba, radova i usluga za 2015.

 

 PLAN NABAVE ZA 2014.

 Gradonačelnik

 Gradsko vijeće

 Izmjena i dopuna plana nabave

 Izmjene i dopuna plana nabave 2014

 


 

Za starije dokumente otvorite: JAVNA NABAVA - ARHIVA

 

Pročitano 70436 puta
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr