Ispiši ovu stranicu
Četvrtak, 19 Ožujak 2020 13:33

Mjere Grada Solina za ublažavanje negativnog efekta koronavirusa na gospodarstvo i građanstvo

U skladu s naporima na nacionalnoj razni za suzbijanje ekonomskih šteta pod kojima se podrazumijevaju događaji koji se nisu mogli predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koji među ostalim narušavaju gospodarsku aktivnost, gradonačelnik Grada Solina Dalibor Ninčević donio je odluke, Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za sudjelovanje u cijeni usluga smještaja djece u Dječjem vrtiću Cvrčak Solin i Odluka o odgodi plaćanja komunalne naknade za pomoć građanima i poduzetnicima koji su pogođeni Odlukom o zabrani rada Nacionalnog stožera civilne zaštite.


Povodom nastanka posebnih okolnosti pod kojima se podrazumijevaju događaji koji se nisu mogli predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koji među ostalim narušavaju gospodarsku aktivnost (nastale uslijed pandemije COVID-19, Corona virus) i čl. 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br: 7/09, 4/13, 7/13, 3/18, 4/18- proč. tekst i 2/20) dana 18. ožujka 2020. godine donosim, slijedeću

ODLUKU
o odgodi plaćanja komunalne naknade

1. Obveznicima plaćanja komunalne naknade i to pravnim i fizičkim osobama, s područja Grada Solina, a koje su zadužene za komunalnu naknadu u 2020. godini, zbog posebnih okolnosti koje su nastale uslijed pandemije COVID-19, Corona virusa, odgađa se se plaćanja komunalne naknade za mjesece: ožujak, travanj i svibanj 2020. godine i bez plaćanja kamate na kašnjenja.

2. Zadužuje se Upravni odjel za proračun i računovodstvo Grada Solina za provedbu toč. 1. ove Odluke.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Grada Solina te na web stranici Grada Solina www.solin.hr.

KLASA: 363–03/20-01/01
URBROJ:2180/01-01-20-1
Solin, 18. ožujka 2020. godine

GRADONAČELNIK GRADA SOLINA
Dalibor Ninčević, uprav. prav.


Povodom nastanka posebnih okolnosti pod kojima se podrazumijevaju događaji koji se nisu mogli predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koji među ostalim narušavaju gospodarsku aktivnost (nastale uslijed pandemije COVID-19, Corona virus) i čl. 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br: 7/09, 4/13, 7/13, 3/18, 4/18- proč. tekst i 2/20) dana 18. ožujka 2020. godine donosim, slijedeću

ODLUKU
o oslobađanju plaćanja naknade za sudjelovanje u cijeni usluga
smještaja djece u Dječjem vrtiću Cvrčak Solin

1. Roditelji čija su djeca upisana i koriste uslugu Ustanove Dječjeg vrtića Cvrčak Solin, zbog posebnih okolnosti koje su nastale uslijed pandemije COVID-19, Corona virus, oslobađaju se obveze plaćanja naknade za sudjelovanje u cijeni usluga smještaja djece u Dječjem vrtiću Cvrčak Solin za polovicu mjeseca ožujka i travanj 2020. godine.
Ukoliko se nastave posebne okolnosti vezane za pandemiju Corona virus, ista Odluka će se primjenjivati i za mjesece svibanj, lipanj ...... 2020. godine.

2. Zadužuje se Uprava dječjeg vrtića Cvrčak Solin za provedbu toč. 1. ove Odluke.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Grada Solina te na web stranici Grada Solina www.solin.hr.

KLASA: 601-02/20-01/02
URBROJ:2180/01-01-20-1
Solin, 18. ožujka 2020. godine

GRADONAČELNIK GRADA SOLINA
Dalibor Ninčević, uprav. prav.

 ODLUKE - pdf

Odluka o odgodi plaćanja komunalne naknade

Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za sudjelovanje u cijeni usluga smještaja djece u Dječjem vrtiću Cvrčak Solin

 

 

Pročitano 1267 puta