Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 28 Rujan 2017 12:00

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI-Viši stručni suradnik i viši referent za europske fondove

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo
i upravljanje prostorom i europske fondove
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata
za prijam u službu na neodređeno vrijeme
Klasa: 112-02/17-01/03
Urbroj: 2180/01-04-01-17-60
Solin, 27. rujna 2017. godine

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), a povodom Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto viši stručni suradnik za europske fondove, Povjerenstvo objavljuje

POZIV NA
PRETHODNU PROVJERU
ZNANJA I SPOSOBNOSTI

1. Provjeri znanja mogu pristupiti sljedeći kandidati:
Antonela Prvan, Imotska 24, Split
Antonija Skako, Fallerovo šetalište 37, Zagreb
Augusta Makovec, Gospinica 22, Split
Jurja Tadinac, Odeska 6, Split
Zrinka Sirić Podrug, Kapljuč 1, Solin
Anamarija Alduk, Put mira 68, Solin
Buga Bulj, P. Krešimira IV 158, Solin
Ines Žižić, Put Resnika 5, Kaštel Štafilić
Ivana Tokić, Ruđera Boškovića 19, Split
Jelena Topić, Krležina 49, Split
Josip Živković, Kneza Domagoja 57, Dugopolje
Katarina Vučić, Sv. Tekle 6, Mravince
Milena Ostojić, Put jezera 1, Ploče
Sanja Šegvić, Smiljanićeva 2, Split
Silvija Hrstić, Solinske mladeži 35, Solin
Zdravko Musa, Vrh Visoke 81, Split
Damir Antunović, Mosećka 97, Split
Matea Čapeta, Jajići 13, Solin

2. Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim i ostalim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada Solina. Kandidat treba ostvariti 50% i više bodova na pisanom testiranju i na intervjuu koji će se obaviti istog dana po utvrđivanju rezultata pisanog testiranja.

3. Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obaviti će se dana 9. listopada (ponedjeljak) u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena: kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo
i upravljanje prostorom i europske fondove

Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata
za prijam u službu na neodređeno vrijeme
Klasa: 112-02/17-01/03
Urbroj: 2180/01-04-01-17-61
Solin, 27. rujna 2017. godine

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), a povodom Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto Viši referent za pripremu dokumentacije europskih fondova, Povjerenstvo objavljuje

POZIV NA
PRETHODNU PROVJERU
ZNANJA I SPOSOBNOSTI

1. Provjeri znanja mogu pristupiti sljedeći kandidati:
Damir Antunović, Mosećka 97, Split
Irena Ivanović, Livanjska 4, Solin
Mirela Vlaić, Don Frane Bulića 56A, Solin

2. Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim i ostalim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada Solina. Kandidat treba ostvariti 50% i više bodova na pisanom testiranju i na intervjuu koji će se obaviti istog dana po utvrđivanju rezultata pisanog testiranja.

3. Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obaviti će se dana 10. listopada 2017. godine (utorak) u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena: kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

 

 

Pročitano 2032 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr