Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 13 Listopad 2017 08:14

Najava 4. sjednice Gradskoga vijeća Solina

Dana 17. listopada 2017. godine (utorak) u 17, 00 sati u Gradskoj vijećnici, na adresi Stjepana Radića 42 održat će se 4. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina.

Za sjednicu je predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D
- Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Zaključka o izvješću o radu Dječjeg vrtića "Cvrčak" Solin za pedagošku 2016./2017.godinu
2. Prijedlog Zaključka o izvješću o radu tvrtke Inkubator Solin d.o.o. za 2016. godinu
3. Prijedlog Zaključka o Godišnjem izvješću o financijskom poslovanju tvrtke Inkubator Solin d.o.o. za 2016. godinu
4. Prijedlog Zaključka o provedenoj likvidaciji trgovačkog društva Zvonimir Solin d.o.o. u likvidaciji i podjeli imovine nakon provedene likvidacije
5. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Solina
6. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom s Planom gospodarenja otpadom grada Solina za razdoblje 2017.g.-2022.g. (prilog u elektronskom obliku)
7. Prijedlog Odluke o usklađenju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija grada Solina (prilog u elektronskom obliku)
8. Prijedlog Rješenja o dodjeli imena ulici na području MO Srednja strana
9. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Solina
10. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju i objavi Pročišćenog teksta Odredbi za provođenje Prostornog plana grada Solina
11. Izvješće o elementarnoj nepogodi uzrokovanoj požarom od 17. srpnja 2017.godine na području Grada Solina

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.

 Prijedloge Zaključaka i Odluka 4. sjednice Gradskog vijeća grada Solina možete pogledati OVDJE

 

 

Pročitano 3303 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr