Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 02 Veljača 2018 08:12

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Bilankuša"

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Odjel za komunalne djelatnosti,
gospodarstvo i upravljanje prostorom
i europskih fondova

Klasa: 350-02/17-04/04
Ur.br: 2180/1-04-01-18-25
Solin. 31. siječnja 2018.

Na temelju članka 96. stavak 3., a u vezi s člankom 113. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13 i 65/17) i Zaključka Gradonačelnika Grada Solina KLASA: 350-02/17-04/04, URBROJ: 2180/01-01-18-24 od 31. siječnja 2018. godine, Grad Solin, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom i europskih fondova objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja " Bilankuša "

1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja " Bilankuša " (dalje u tekstu: Prijedlog ID DPU-a " Bilankuša ") započeti će 12. velječe 2018. godine.

2. Javni uvid održati će se u periodu od 12. do 20. velječe 2018. godine. Za vrijeme javnog uvida Prijedlog ID DPU-a " Bilankuša " biti će izložen u zgradi Gradske uprave (Stjepana Radića 42, Solin), svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati i objavljen na web stranici Grada Solina: www.solin.hr

3. Javno izlaganje održati će se 15. velječe 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Solina (Stjepana Radića 42, Solin) s početkom u 10,00 sati.

4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog ID DPU-a " Bilankuša " mogu se podnositi do 20. velječe 2018. godine na adresu: GRAD SOLIN- Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom i europskih fondova - 21210 Solin, Stjepana Radića 42.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi.

PROČELNICA ODJELA:
Sanja Samardžija, dipl.ing.građ.

 Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Bilankuša"

Grafički dio

tekstualni dio

 

Pročitano 1426 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr