Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 19 Listopad 2018 11:52

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na natječaj na određeno vrijeme za višeg stručnog suradnika za izgradnju i održavanje

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata

KLASA: 112-02/18-01/14
URBROJ: 2180/1-04-01-18-9
Solin, 18. listopada 2018. godine

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
kandidata prijavljenih na natječaj na određeno vrijeme za
višeg stručnog suradnika za izgradnju i održavanje

1. Provjeri znanja mogu pristupiti sljedeći kandidati/ kandidatkinje:

Željka Stapić
Izabela Jakaša
Karla Bućan

2. Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada. S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova na pisanom testiranju, obavit će se intervju istog dana, a nakon objave rezultata.

3. Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obavit će se dana 25. listopada 2018. u 9.00 sati
u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Napomena: Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata
Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja koja se sastoji od pisanja testa i intervjua. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja.

 

 

Pročitano 1062 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr