Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 30 Listopad 2018 12:14

Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja grada Solina 2018.-2025. -poziv na javne konzultacije

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,
ZAŠTITU OKOLIŠA I EUROPSKE FONDOVE

KLASA: 302-02/17-01/0004
URBROJ: 2180/01-06-01-18-31
Solin, 29.10.2018.

Prema dostavnoj listi

PREDMET: Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja grada Solina 2018.-2025.

-poziv na javne konzultacije, dostavlja se

Sukladno odredbama članka 8. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 03/17), a u skladu s člankom 9. Stavak 4. Uredbe strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, pozivamo Vas na javne konzultacije u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš i utvrđivanja konačnog sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja grada Solina 2018.-2025.

20. studenog 2018. godine (utorak) u 12 h,
u vijećnici Gradske uprave

Osim slanjem poziva na adrese javnopravnih tijela koja sudjeluju u postupku, ovaj se poziv objavljuje i na službenoj mrežnoj stranici Grada na www.solin.hr.

V.d. pročelnica:
Marijana Žižić, str.spec.ing.aedif.

 

Dostavna lista:

- MINISTARSTVO KULTURE, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Konzervatorski odjel u Splitu - Porinova 1, Split,
- MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE – Radnička cesta 80, Zagreb,
- DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE- Hrvatska agencija za okoliš i prirodu - Radnička cesta 80/7, Zagreb,
- MUP, PU SPLITSKO-DALMATINSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite - Trg hrvatske bratske zajednice bb, Split,
- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured u Splitu, Odjel za zaštitu i spašavanje - Moliških Hrvata 1, Split,
- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove Južnog Jadrana - Vukovarska 35, Split,
- HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNISTI – Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb,
- HEP – ODS, ELEKTRODALMACIJA Split, Služba za razvoj i investicije - Poljička cesta bb, Split,
- HEP – OPS, Prijenosno područje Split - Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, Split
- VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. - Biokovska 3, Split,
- HRVATSKE CESTE d.o.o., PJ Split, TI Split, Ruđera Boškovića 22, Split,
- HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o., HŽ Infrastruktura, Služba za studije i razvoj, Antuna Mihanovića 12, Zagreb,
- LUČKA UPRAVA SPLIT, Gat Sv. Duje 1, Split,
- EVN Croatia plin d.o.o. – Zagrebačka avenija 104, Zagreb,
- JAVNA USTANOVA, ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE - Domovinskog rata 2, Split,
- SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, Ispostava Solin - Zvonimirova 81, Solin,
- GRAD KAŠTELA, Braće Radić 1, Kaštel Sućurac,
- GRAD SPLIT, Obala kneza Branimira 17, Split,
- OPĆINA KLIS, Iza Grada 2, Klis.

 

 

Pročitano 1271 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr