Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 30 Studeni 2018 11:01

Javna nabava za izvođenje radova izgradnje i opremanja škole višestranog razvoja u prirodi (Uređenje napuštenog tupinoloma u Majdanu) - savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Gradonačelnik
OIB: 40642464411
Solin, 29. studenoga 2018.

KLASA: 402-11/18-01/0007
URBROJ: 2180/01-01-18-3

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Javna nabava za izvođenje radova izgradnje i opremanja škole višestranog razvoja u prirodi - Uređenje napuštenog tupinoloma u Majdanu

Grad Solin, Stjepana Radića 42, 21210 Solin, Republika Hrvatska, OIB:40642464411 pokreće postupak javne nabave za izvođenje radova izgradnje i opremanja škole višestranog razvoja u prirodi - Uređenje napuštenog tupinoloma u Majdanu na lokaciji kat.čest. 1241/17 i 1241/18 k.o. Mravince

Člankom 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/2016.) propisano je da je javni naručitelj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova obvezan provesti savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Uz poziv se objavljuje dokumentacija na koju se savjetovanje odnosi.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni najkasnije do 10. prosinca 2018. godine.

Dokumentacija o nabavi sa svim prilozima je objavljena na EOJN : https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

 

Pročitano 1364 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr