Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 06 Prosinac 2018 12:30

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar III“

R E P U B L I K A H R V AT S K A
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
i upravljanje prostorom
OIB: 40642464411

KLASA: 350-02/18-04/0004
URBROJ: 2180/01-04-01-18-0002
Solin, 06. prosinca 2018. godine

Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 153/13 i 65/17), Grad Solin, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom daje

O B A V I J E S T
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar III“

Dana 29. studenog 2018. godine Gradsko vijeće Grada Solina donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar III («Službeni vjesnik Grada Solina» broj 7/11), temeljem koje je započeta izrada izmjena i dopuna navedenog prostornog plana.

Razlozi donošenja ovih izmjena i dopuna, obuhvat i ostali potrebni podaci određeni su ovom Odlukom objavljenoj u «Službenom vjesniku Grada Solina» broj 12/2018.

Detaljne obavijesti o tijeku izrade mogu se dobiti na adresi:
Grad Solin - Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom, 21210 Solin, Stjepana Radića 42 ili na tel. 021/ 555-222 i 021/555-226.

PROČELNICA ODJELA:
Sanja Samardžija, dipl. ing. građ.

 Obavijest pdf

 

Pročitano 1556 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr