Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 16 Listopad 2019 13:52

NAJAVA DVIJU RADIONICA U SKLOPU PROJEKTA „IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA GRADA SOLINA“

U sklopu informativno- obrazovnih aktivnosti u provedbi projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Solina“ održat će se dvije radionice na temu održivog gospodarenja otpadom.

Prva radionica održat će se dana 17.10.2019. godine u 16 h u prostorijama Mjesnog odbora Sveti Kajo, a druga istog dana u 17:30 h u prostorijama Mjesnog odbora Srednja Strana.

Predviđeno vrijeme trajanja radionice je 1 h. Predstavnici tvrtke Alfa atest d.o.o. educirati će građane o pravilnom razvrstavanju otpada te o važnosti i načinu kompostiranja biootpada.

Radi promicanja načela jednakih mogućnosti na radionicama će biti tumač za osobe s oštećenim sluhom.

Projekt "Izgradnja i opremanje Reciklažnog dvorišta Grada Solina" financira se u vrijednosti od 85% u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.", dok 15% sredstava osigurava korisnik Grad Solin.

Gradu Solinu su tako kroz Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurana sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta iz Kohezijskog fonda u iznosu od 3.315.333,31 kuna, a ostatak sredstava osigurano je iz proračuna Grada Solina.

reciklazno dvoriste

 

 

Pročitano 958 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr