Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 06 Prosinac 2019 12:50

Zaključak o dodjeli božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženim obiteljima s područja Grada Solina

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina, br. 7/09,4/13, 7/13, 3/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Solina dana 21. studenog 2019. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o dodjeli božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženim obiteljima
s područja Grada Solina

1. Pravo na božićnicu u obliku bona mogu ostvariti građani koji imaju prijavljeno prebivalište na području grada Solina.

2. Pravo na božićnicu u obliku bona u visini od 300,00 kuna mogu ostvariti umirovljenici čija mjesečna osnovna mirovina iznosi do 1.300,00 kuna. Pravo na božićnicu u obliku bona u visini od 200,00 kuna mogu ostvariti umirovljenici čija mjesečna osnovna mirovina iznosi od 1.300,01 kuna do 2.300,00 kuna.

3. Božićnicu u obliku bona ne mogu ostvariti umirovljenici koji ostvaruju inozemnu mirovinu temeljem Međunarodnih ugovora kao i umirovljenici koji pored mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj ostvaruju i inozemnu mirovinu temeljem Međunarodnih ugovora.

4. Božićnica u obliku bona u visini od 300,00 kuna dodijelit će se korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu, tuđe pomoći i njege i osobne invalidnine od Centra za socijalnu skrb Ispostava Solin.

5. Božićnica u obliku bona u visini od 300,00 kuna dodijelit će se nositeljima obitelji (supružnicima) ukoliko su oba nezaposlena i prijavljeni na Zavod za zapošljavanje. Pravo na božićnicu u obliku bona u visini od 300,00 kuna mogu ostvariti i nezaposleni samohrani roditelji pod istim uvjetima.

6. Pravo na božićnicu u obliku bona u visini od 200,00 kuna imaju osobe starije od 60 godina života koje ne ostvaruju, niti su ikada ostvarivale bilo kakav prihod od rada, mirovine i drugih primanja po bilo kojoj drugoj osnovi.

7. Pravo na božićnicu može se ostvariti samo po jednom osnovu.

8. Božićnica će se dijeliti u periodu od 09.12.2019. do 20.12.2019. godine.

9. Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za javne djelatnosti i Upravni odjel za proračun i računovodstvo.

10. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Grada Solina.

Klasa: 550-01/19-01/01
Ur.br: 2180/01-01-19-2
Solin, 21. studenog 2019. godine

GRADONAČELNIK
GRADA SOLINA
Dalibor Ninčević

NAPOMENA: 

Božićnica će se dijeliti radnim danom od 9. prosinca do 20. prosinca 2019. godine. Ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak u vremenu od 8,00 do 14,00 sati, utorkom od 12,00 do 18,00 sati.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

UMIROVLJENICI:
1. OSOBNA ISKAZNICA
2. ODREZAK ILI IZVIJEŠĆE O MIROVINI ZA 11. MJESEC 2019. GODINE

KORISNICI PRAVA NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU, TUĐE POMOĆI I NJEGE I OSOBNE INVALIDNINE
1. OSOBNE ISKAZNICE

NEZAPOSLENI SAMOHRANI RODITELJ:
1. OSOBNA ISKAZNICA
2. UVJERENJE ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
3. RODNI LISTOVI ZA DJECU
4. DOKAZ ZA STATUS SAMOHRANOG RODITELJA

NEZAPOSLENI SUPRUŽNICI:
1. OSOBNE ISKAZNICE ZA OBA SUPRUŽNIKA
2. UVJERENJE ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
3. VJENČANI LIST

OSOBE STARIJE OD 60 GODINA, KOJE NE OSTVARUJU NITI SU IKAD OSTVARIVALI BILO KAKAV PRIHOD OD RADA, MIROVINE I DRUGIH PRIMANJA PO BILO KOJOJ DRUGOJ OSNOVI
1. OSOBNA ISKAZNICA
2. POREZNO UVJERENJE
3. POTVRDA O RADNOPRAVNOM STATUSU (tzv.e-radna knjižica)

 

 

Pročitano 2579 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr