Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 22 Siječanj 2020 07:09

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
KLASA:944-18/20-02/04
URBROJ:2180/1-03-01-20-1
Solin, 20. 01. 2020. godine.

Na temelju članaka 131.-133. Zakon o cestama ( NN 84/11), Upravni odjel za pravne i opće poslove, Grada Solina povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

J A V N I   P O Z I V

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta i pripadajuća parkirališta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin.

Oznaka ceste ULICA DR. FRANJE TUĐMANA u Solinu.

Opis dionice: Ulica DR: FRANJE TUĐMANA
k. č. zem. 4873/2, 4935/1, 4935/3, 4937/1, 4937/2, 4937/3, 4940/2, 4941/1, 4941/3, 4941/4, 4942/4, 4943/3, 4948/8,4948/11, 4954/2, 6702/3, 6709/2, 6709/3, 6709/4, 8232/4, 8235/3 sve K.O. Solin.

Datum započinjanja radova 23. 01. 2020. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlaštena geodetska tvrtka Geoposition j.d.o.o.” Split Svetog Spasa 26 po ovlaštenom inženjeru geodezije Marini Tomaš.
Grad Solin započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granice ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodestski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna objašnjenja dana 31. 01. 2020. godine ( petak ) u vremenu od 8,00 do 9,00 sati u prostorijama Grada Solina ( gradska vijećnica) Stjepana Radića 42, 21210 Solin.

P r o č e l n i k:
Ante Ljubičić, dipl. iur.

 

Pročitano 940 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr