Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 15 Svibanj 2020 10:56

Zaključak o privremenom oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Solina

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina ( Službeni vjesnik, 7/09, 4/13, 7/13, 3/18, 4/18 – pročišćeni tekst i 2/20 broj 4/18 ) i članka 12. stavka 3. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službeni vjesnik 10/11, 8/12, 2/16, 04/20), a u svezi s Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja (Narodne novine 32/20, 48/20) dana 29. travnja 2020. godine, Gradonačelnik Grada Solina donosi

ZAKLJUČAK
o privremenom oslobađanju plaćanja zakupnine
za poslovne prostore u vlasništvu Grada Solina

Članak 1.

Zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Solina zbog nastanka posebnih okolnosti vezanih uz virus COVID-19 koje se nisu mogle predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a narušile su gospodarsku aktivnost, privremeno se oslobađaju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Solina, za mjesece: travanj i svibanj 2020. godine.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Grada Solina.

KLASA: 372-03/20-01/05
URBROJ: 2180/01-01-20-2
Solin, 29. travnja 2020. god.

GRADONAČELNIK
GRADA SOLINA

Dalibor Ninčević, upravni pravnik

Zaključak o privremenom oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Solina

 

Pročitano 643 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr