Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Proračun grada Solina

 

Konsolidirani financijski izvještaj 01.01.-31.12.2019.

Bilješke uz konsolidirane fin.izvještaje 01.01.-31.12.2019.

                     

Potvrda o preuzetom financijskom izvješću za 2019.godinu
Financijsko izvješće Grada Solina za 2019. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće Grada Solina za 2019. godinu
Popis sudskih sporova u tijeku
Popis ugovornih odnosa - primljena jamstva

 

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Grada Solina za 2019. godinu, za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

 

Konsolidirani financijski izvještaj za 2018. god.


PROCEDURE I PRAVILNICI

 

 

 

Proračun Grada Solina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Izmjene i dopune Proračuna grada Solina za 2019. 

Izmjene i dopune Proračuna grada Solina za 2019. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2019

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Solina za 2019. godinu s obrazloženjem

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2018.

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje 1.siječanj-31.prosinac 2018. godine

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju za 2018.

Financijsko izvješće za 2018.

Proračun Grada Solina za 2019. s prijedlogom projekcija za 2020. i 2021. godinu 

Nacrt prijedloga Proračuna Grada Solina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2018. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2018.(prosinac 2018.)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2018.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2017.

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Solina za 2017.

Proračun Grada Solina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2017.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2017.-31.12.2017.

Bilješke uz financijske izvještaje Grada Solina za razdoblje 1.1.2017.-31.12.2017.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2017., (1.-6.mj)

Završni račun 2016. Grada Solina

Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2017.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2016.

Proračun Grada Solina za 2017. s projekcijom za 2018. i 2019

Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2016.godinu

Prijedlog Proračuna Grada Solina za 2017. s prijedlogom projekcije za 2018. i 2019. 

Poluodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2016.

Izjene i dopune proračuna za 2016.

Završni račun 2015. Grada Solina

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2015.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pročitano 22743 puta
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr