Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Savjet mladih

P4288934
 

Savjet mladih Grada Solina osnovan je odlukom Gradskog vijeća Grada Solina od 27. veljače 2008. godine. Savjet mladih Grada Solina je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća koje je osnovano u cilju uključivanja mladih u javni život grada. Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem na području Solina, u dobi od 15 do 29 godina života. Savjet mladih Grada Solina broji 9 članova, uključujući predsjednika i zamjenicu predsjednika.

 

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

 

- raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,

- raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,

predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih,

- predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja,

- daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade,

- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

- izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,

- predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,

skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,

- potiče suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugim zemalja,

- predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,

- obavlja i duge poslove od interesa za mlade.

 

Konstituirajuća sjednica trećeg saziva Savjeta mladih Grada Solina održana je 16. travnja 2014. godine. Savjet mladih grada Solina čini 9 članova.

Predsjednik: Tomislav Ivanović

Zamjenica predsjednika: Tina Miletić

Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pročitano 19547 puta Zadnja izmjena dana Petak, 18 Svibanj 2018 08:28
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr