Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

UPU BLACA 2
Službeni vjesnik grada Solina br. 4/2009.
Dokumentacija UPU BLACA 2


UPU BLACA 2 –IZMJENE I DOPUNE
Službeni vjesnik grada Solina br. 10/2011.
Izmjene i dopune


UPU SV. KAJO - BUNJE 1
Službeni vjesnik grada Solina br. 3/2007.
Dokumentacija UPU SV. KAJO BUNJE 1


UPU SV. KAJO – BUNJE 1 – izmjene i dopune
Službeni vjesnik grada Solina br. 6/2011.
Izmjene i dopune


UPU SV. KAJO – MARUSINAC 1
Službeni vjesnik grada Solina br. 3/2009.
Postojeće stanje
Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektorenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Način i uvjeti gradnje


UPU UŠĆE JADRA – MARINA
Službeni vjesnik grada Solina br. 9/2012.
UPU UŠĆE JADRA

ID UPU UŠĆE JADRA – MARINA
Službeni vjesnik grada Solina br. 12/2019.
ID UPU UŠĆE JADRA


UPU NASELJE MRAVINCE 1

Službeni vjesnik Grada Solina br. 6/2012.
Kompletna dokumentacija


UPU NASELJE MRAVINCE 2

Službeni vjesnik Grada Solina br. 4/2013
Kompletna dokumentacija


UPU GORNJA RUPOTINA

Službeni vjesnik Grada Solina br. 10/2013.
GRAFIKA
TEXT

UPU RUPOTINA
Službeni vjesnik Grada Solina br. 10/2013.
GRAFIKA
TEXT

UPU PODRUČJE ČEPRLJINAC
Službeni vjesnik grada Solina br.2/2015
Kompletna dokumentacija

UPU PODRUČJE GAŠPINI
Službeni vjesnik grada Solina br. 7/2016
Kompletna dokumentacija

 

 

 

 

 

 

Pročitano 23399 puta
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr